Oferta

Oferujemy:

– Prowadzenie ksiąg rachunkowych
– Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
– Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT
– Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
– Sporządzanie bilansu rocznego (bilans z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
– Sporządzanie deklaracji podatkowych, zeznań rocznych oraz deklaracji VAT
– Sporządzanie dokumentacji związanej z założeniem/zawieszeniem/likwidacją działalności gospodarczej
– Obsługa ZUS, kadry i płace
– Obsługa PFRON

– Wykonujemy również inne zadania zlecone związane z prowadzeniem działalności gospodarczej